วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างฉลาด

              ในโลกปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเกือบจะเป็นทางเลือกที่สำคัญที่สุดของชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ทำงาน หรือการหารายได้ต่างๆตามเว็บไซต์ เเต่ก่อนที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตเราควรมีความรู้ในด้านการใช้ของอินเทอร์เน็ต นั่นคือเราต้องมีความรู้ ก่อนหน้านีเเราอาจจะมีความรู้ในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตมาเเล้วเราสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้โดยค้นหาในเว็บไซต์ต่างๆเราใช้เว็บไซต์ต่างๆพวกนี้เเหละหาความรู้ที่มีประโยชน์ให้เเก่เราได้ เราสามารถเรียนรู้ไปกับมันได้โดยไม่เสียผลประโยชน์ พอเราเริ่มเข้าใจกับอินเทอร์เน็ตเเล้วเรารู้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่กว้างไกลสามารถขยายไปได้ทั่วโลกเราก็นำสิ่งสิ่งนี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรา เช่น เราอยากหารายได้จากการขายของในเว็บไซต์ เราก็เปิดเว็บไซต์ เเล้วเราก็เอาไปลงในสื่อสังคมต่างๆอย่างเช่น facebook ที่ทุกคนทั่วประเทศเขาใช้กัน ถ้ามีคนที่เขาสนใจในสินค้าเราเขาก็สามารถสั่งได้ตามใจชอบ (เเต่ทั้งนี้การขายสินค้าในเว็บไซต์ต้องมีความซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าเพราะถ้าเราทำไม่ดีกับลูกค้าก็จะเป็นการประจารตัวของตัวเเม่ค้าเอง) เป็นต้น อย่างที่เรารู้กันอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่กว้างพอที่คนทั่วโลกอาจจะเข้ามาดูประวัติของเราได้อย่างเช่นเราเปิดใช้งานโลกสังคมออนไลน์ พวก facebook หรือเว็บต่างๆที่ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปให้เราพยายามอย่ากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงไปทั้งหมดเพราะนั่นอาจจะเป็นผลร้ายต่อคุณคนที่ไม่ประสงค์ดีอาจจะนำข้อมูลของคุณไปทำเรื่องเสียหายอย่างที่คุณไม่คาดคิด เเละเราก็อย่านำสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ออกมาเผยเเพร่ในสังคม เช่น การเเฮกรหัสต่างๆ การนำข้อมูลของผู้อื่นมาทำมิดีมิร้าย การเเอบอ้างว่าเป็นคนนั้นคนนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิด เราควรนำความรู้ที่สร้างสรรค์เเละความรู้ที่เป็นความเป็นจริงหรือจะเป็นเคล็ดลับต่างๆที่เรานำมาใช้เเล้วได้ผล นำมาเผยเเพร่ให้เกิดประโชน์เเก่สังคม เพียงเเค่นี้เราก็จะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างฉลาด อย่างผู้มีความรู้ซึ่งเป็นผลดีกับตัวเองเเละสังคม

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
      หมายถึง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้นองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 


           โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับการแปลงสัญญาณดิจิตอล (Digital)จากคอมพิวเตอร์ด้านผู้ส่ง เพื่อส่งไปตามสายสัญญาณข้อมูลแบบอนาลอก(Analog)

           ฮับ ( Hub) คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นจุดรวม และ แยกสายสัญญาณ เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการเชื่อมต่อของเครือข่ายแบบดาว (Star) โดยปกติใช้เป็นจุดรวมการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่าง File Server กับ Workstation ต่าง ๆ

          สวิตช์(switch) เป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณเช่นเดียวกับฮับ จะรับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนั้นจะไม่กระจายไปยังทุกเครื่อง

        อุปกรณ์จัดเส้นทางหรือเราเตอร์ (router) เป็นอุปกรณ์ที่มช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลาเครือข่ายเข้าด้วยกัน

         สายสัญญาณ(cable) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล มีหลายแบบเช่นสายโคแอกซ์ สายUTP    สาย STP สายใยแก้วนำแสง

         การ์ดแลน(LAN card) ส่งข้อมูลโดยผ่านสายแลนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระดับเล็ก          1. การเชื่่อมต่อเครือข่ายระยะใกล้  หากมีคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 2 เครื่อง ต้องมีการ์ดแลนและสายสัญญาณ โดยไม่ต้องใช้ฮับและสวิตช์ เชื่อมต่อโดยใช้สายไขว้ (Cross Line) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 เครื่องได้โดยตรง แต่ถ้ามีมากกว่าสองเครื่อง ควรใช้สวิตช์หรือฮับด้วย ในกรณีที่เครือข่ายมีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก ควรเลือใช้เราเตอร์เพื่อช่ยลดปัญหาความหนาแน่นของข้อมูล
        

          2.การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล  (เมื่อการเดินเดินสายมีความยาวมากกว่า 100 เมตร) เช่น
                   1) ต้องติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) ไว้ทุก 100 เมตร  เพราะเนื่องจากไม่สามารถติดตั้งฮับหรือสวิตซ์โดยผ่านสายคู่เกลียวคู่ได้

                  2) แบบที่สอง ใช้โมเด็มหมุนโทรศัพท์เข้าหากันเมื่อต้องการเชื่อมต่อและเมื่อเสร็จสิ้นธุรกิจแล้วก็ยกเลิกการเชื่อมต่อ หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากระหว่างเครือข่าย ควรเลือใช้การเช่าสัญญาณของบริษัท วึ่งจะได้ความเร็วที่มากกว่า

                 3) แบบที่สาม เป็นเทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในปัจจุบันสายสัญญาณที่เลือกใช้คือ สายใยแก้วนำแสง ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ระยะทางไกลและมีความเร็วสูง รวมไปถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

                4) ใช้จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless lan) เป็นการเชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณวิทยุทางอากาศแทนการใช้สายโทรศพท์เพื่อลดปัญหาจากการใช้สายสัญญาณ เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด โดยปกติจะทำงานบนมาตรฐาน802.11 b

                5)แบบที่ห้า เทคโนโลยี G.SHDSL ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีตระกูล DSL (Digital subscriber line) เป็นเทคโนโลยีโมเด็มที่ทำให้คู่สายทองแดงธรรมดากลายเป็นสื่อสัญญาณดิจิทัลความเร็วสูง โดยใช้เทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณข้อมูล (Modulation)

               6) เทคโนโลยีแบบ Ethernet over VDSL เป็นเทคโนโลยีระบบเครือข่ายแบบล่าสุดที่สามารถตะติดตั้งใช้งานได้เอง จึงทำให้มีต้นทุนต่ำ โดยสามารถเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ทั่วไป การเลือกใช้ซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก


             
               สามารถเลือกใช้ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับออกแบบและจัดการงานด้านการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เช่น

                  - ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เซ็นต์โอเอส  (linux community enterprise operating system)  นิยมเรียกย่อว่า CentOS เป็นซอฟต์แวร์เปิดเผยโค้ด(open source software)

                 - ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ (windows server)ปัจจุบันถูกพัฒนามาเป็น Windows server 2008ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนระบบเครือข่าย แอพพลิเคชั่น และบริการอื่นๆที่มีความสมัยบนเว็บไซต์ นอกจากนั้นยังมีระบบโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูง โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้

               1) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับภาระงานของเซิร์ฟเวอร์
               2) เวอร์ชวลไลเซชั่น (Virtualization)
               3) มีระบบจัดการดูแลเว็บ ระบบวิเคราะห์ปัญหา เครื่องมือพัฒนา
               4) ระบบควาปลอดภัย ได้รับการพัฒนาให้มีความทนทานมากขึ้น พร้อมทั้งผสมผสานการ                  

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เเนะนำตัว รู้จักกันนิดนึง

มารู้จักกันหน่อยนะูู  ^_____^


ชื่อ นิภาภัทร์ วรวัฒน์
ชื่อเล่น กิ๊ก กุ๊กกิ๊ก กิ๊กกั๊ก((กิ๊กนั้นเเหละ))
อายุ     17    ปี
เกิดวันที่ 3 กรกฎาคม 2539
(◕‿◕✿)
เราอ่ะเรียน วิทย์-คณิต EIS อ๊ายย สองภาษาไรงี้ ถามว่าเก่งมากมั๊ย  "เหอะ" 
จริงๆเเ้ล้วเราเป็นตลกนะ กวนติง ชอบเเกล้ง 
รู้จักาลเทศะนะจ๊ะ เป็นคนมีมารยาท เเล้วก็ไม่ชอบคนไม่มีมารยาท
ถามว่าหยิ่งมั๊ย หยิ่ง(O_o)((กับคนไม่รู้จักเท่านั้นเเหละเเหม๋))
เเล้วจะหยิ่งทำไม เอ้า!!ก็คนไม่รู้จักจะให้ไป ยิ้ม ทักทายเฮ้เธอสวัสดี หรอจ๊ะ ใจเย็นค่อยๆรู้จักกันไป
อยากรู้ไรอีกล่ะ⊙▽⊙ ไปคุยกันในFBเลยนี่ Sc'giGtiizz Worawat ฮ่าฮ่า


**เอาล่ะนิดๆหน่อยๆพอเรียกชื่อกันถูกก็พอ**
(◕‿◕✿)